InfoTop
Nikon - AS/AE serija

Karakteristike:

  • Tačnost ±0.8mm na 1km. Ako se koristi optički mikrometar preciznost je ±0.4mm
  • Automatski kompenzator sa opsegom ±12
  • ǿ45mm-dia, 34x, teleskop
  • Poboljšana minimalna distanca fokusa do 1m

Ovi vodootporni niveliri mogu biti postavljeni na tripod sa ravnom ili sferičnom glavom. Penta-prizmično ogledalo dozvoljava posmatranje libele kao izdignutu sliku. Takodje, opciono dolaze sa varijacijama okulara za korišćenje u skučenim prostorima. Još jedno svojstvo ovih nivelira je beskonačni zavrtanj.